Όροι & Προϋποθέσεις

Κόστος Ιστοσελίδας / e-Shop

Το κόστος υλοποίησης υπολογίζεται βάση των απαιτήσεων του εκάστοτε έργου. Το κόστος περιλαμβάνει όλες τις εργασίες στα στάδια σχεδιασμού, ανάπτυξης, υλοποίησης, και εκπαίδευσης διαχειριστή.

Αποπληρωμή Έργου

Για την έναρξη των εργασιών της ιστοσελίδα σας συνίστατε προκαταβολή 50% της συνολικής αξίας και το υπόλοιπο σε 1 ή 2 ισόποσες δόσεις βάση της προόδου του έργου. Σε περίπτωση ακύρωσης του έργου αφού έχουν ξεκινήσει εργασίες η προκαταβολή δεν επιστρέφετε.

Υποστήριξη & Ασφάλεια Ιστοσελίδας

Η υποστήριξη και η ασφάλεια υπόκειται σε ετήσια συνδρομή υποστήριξης βάση των προδιαγραφών και απαιτήσεων της εκάστοτε ιστοσελίδας. Αυτή περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες αναβαθμίσεις λογισμικού, σουίτας ασφαλείας, αναβαθμίσεις λειτουργιών και ενθεμάτων και μικρές στιλιστικές αναβαθμίσεις.

Χρόνος Υλοποίησης Ιστοσελίδας

Ο χρόνος υλοποίησης εξαρτάται από πολλές παραμέτρους όπως την έκταση της ιστοσελίδας, την ποιότητα και βαθμό δυσκολίας του δημιουργικού, την περίοδο δοκιμών, την συγκέντρωση κειμένων και φωτογραφιών, και άλλες πολλές. Συνήθως δεν ξεπερνάει τον 1 μήνα και σε σπάνιες περιπτώσεις τους 2-3 μήνες εάν περιλαμβάνονται εκτεταμένες δοκιμές.

Τροποποιήσεις

Το WebDesigned.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να ενημερώνει τους Όρους & Προϋποθέσεις Χρήσης χωρίς προειδοποίηση. Για να μείνετε ενήμεροι για κάθε πιθανή τροποποίηση, το WebDesigned.gr συνιστά στον επισκέπτη να ξαναδιαβάζει αυτούς τους Όρους & Προϋποθέσεις Χρήσης ανά τακτά χρονικά διαστήματα, πριν την χρήση της Σελίδας.